รอบรู้เรื่องบ้าน ฮวงจุ้ยบ้าน

หลักฮวงจุ้ย “บ้านมงคล” เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

เราล้วนใช้เวลาเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตอาศัยอยู่ในบ้าน และบ้านคือสถานที่แห่งความภาคภูมิใจ ที่เรามีโอกาสสร้างได้ เพียงไม่กี่ครั้งในหนึ่งชีวิต บ้านจึงเป็นพื้นที่ที่เราต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มสร้าง เพื่อให้ได้บ้านที่อยู่สบายที่สุด และเหมาะสมกับการ ใช้ชีวิตของเรามากที่สุด ดังนั้น การสร้างบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ถือเป็นศาสตร์การสร้างสมดุลการเคลื่อนที่ของลมและน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานของ ธรรมชาติ โดยการกำหนดที่ตั้งและทิศทางให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดความมงคล [อ่านต่อ…]