ข่าวสารเกี่ยวกับบ้าน รอบรู้เรื่องบ้าน

เรื่องต้องรู้ก่อนคิดจะ “กู้ร่วม”

การกู้ร่วมช่วยเพิ่มโอกาสในการกู้บ้านให้ผ่านได้ แต่ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับผู้กู้ร่วม ความรับผิดต่อภาระหนี้ การถือกรรมสิทธิ์ และสิทธิลดหย่อนภาษี เพื่อให้สามารถตัดสินใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง การมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังหนึ่งมาพร้อมกับภาระการกู้เงินจำนวนไม่น้อยเลย ซึ่งการจะกู้ให้ผ่านนั้น สถาบันการเงินจะพิจารณาจาก “ความสามารถในการผ่อนชำระหนี้” ซึ่งแปรผันตามรายได้ของผู้กู้ คนที่มีรายได้สูงก็มีแนวโน้มยื่นกู้คนเดียวผ่าน ส่วนคนที่กู้เดี่ยวไม่ไหวก็จำเป็นต้องหาคนมากู้ร่วมด้วย ซึ่งเรได้รวบรวมเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการกู้ร่วมมาให้แล้วดังนี้ [อ่านต่อ…]